ג'ול לאבס

כיצד ניתן לזהות קפסולות ג'ול בטכנולוגיה החדשה?