ג'ול לאבס

יש לי הרגשה שסוללת הג'ול ברשותי לא נשארת טעונה מספיק זמן.