ג'ול לאבס

מדוע יש דרישה לחתימה של מבוגר בעת קבלת המשלוח?