ג'ול לאבס

מהי עוצמת הניקוטין בנוזל האיוד של ג'ול?