ג'ול לאבס

האם מתאם הטעינה של מכשיר ג'ול ניתן לרכישה בנפרד?