ג'ול לאבס

הייתה מעט לחות בחלק הפנימי של מארז הקפסולת שלי, מה לעשות?