ג'ול לאבס

האם ניתן לפתוח את קפסולת הנוזל של ג'ול?