ג'ול לאבס

האם ניתן למלא מחדש את קפסולות הג'ול שלי בנוזל המכיל ניקוטין?