ג'ול לאבס

האם ניתן לקנות נוזל מילוי של ג'ול בנפרד?