ג'ול לאבס

קפסולת הג'ול שברשותי דולפת בעת השימוש, מה לעשות?